Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Diffundin Holzfarbe

Email
Hedvábně lesklá, vodou ředitelná disperzní barva
Popis produktu
Hedvábně lesklá, vodou ředitelná disperzní barva s nízkým obsahem škodlivin, příznivá životnímu prostředí, určená pro vrchní krycí nátěry dřeva a ostatních pevných a přídržných podkladů. Paropropustná (hodnota sd = 0,3 m), vysoce vodoodpudivá (hodnota w = 0,02 kg/m2h0,5).
Barva:
8 odstínů dle vzorkovnice, černá a bílá.
Stupeň lesku:
Hedvábný lesk.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,30 g/cm3
Pojivový základ:
Syntetická disperze.
Pigmentový základ:
Titandioxid, oxidová a dehtová barviva stálá na světle a plnidla.
Balení:
10 l a 2,5 l kulaté plastové vědro, 750 ml plastová dóza.
Použití:
Pro nátěry dřeva, minerálních a ostatních pevných nekorodujících vnitřních a venkovních podkladů.
Vlastnosti:
Vysoce odolná proti povětrnostním vlivům, vynikající přídržnost, trvalá pružnost, schopnost difúze vodních par, odolnost proti oxidaci a průmyslovým zplodinám. Určená na dřevo všech druhů, neželezné (lehké) kovy, plasty, omítky, zdivo a jiné podklady. Rovněž lze použít pro tónování výrobků elastického systému ALLIGATOR POLYMER-SYSTEM.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Separační prostředky, oleje, tuky a vosky je třeba bezezbytku odstranit. Staré přídržné nátěry omýt, obrousit a natřít podkladovým nátěrem DIFFUNDIN UNIPRIMER. Nové dřevo ošetřit impregnací DIFFUNDIN HOLZ-IMPRAEGNIERUNG nebo podetřít rozpouštědlovým DIFFUNDIN SPERRGRUND LH.  Kritické podklady ve venkovním prostředí (silně savé, drobivé, znečištěné omítky aj.) je třeba natřít izolačním nátěrem s obsahem organických rozpouštědel ALLIGATOR GRUNDIERFARBE pigmentiert a L-66 TIEFENGRUND.