Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

AC Phönix LEF

Email
Vnitřní disperzní barva s vynikající krycí schopností (stupeň 1)
Popis produktu
Vnitřní disperzní barva s vynikající krycí schopností (stupeň 1), bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivin. Omyvatelná a oděruodolná, třída otěruodolnosti za mokra 1 dle normy EN 13300. Necitlivá na lom světla, vynikající aplikační vlastnosti.
Odstín:
Báze 1, báze 2, báze 3
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,5 g/cm3
Složení:
speciální syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
12,5 l   5 l  2,5 l plastové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Neobsahuje organická rozpouštědla, změkčovadla, z hlediska hygieny ovzduší vnitřních prostor zcela nezávadný materiál. Oděruvzdorný  a odolný proti opotřebení podle DIN 53778, třída otěruodolnosti za mokra 1 podle normy EN 13300. Snadná aplikace, hospodárné zpracování. Vysoká kryvost (kontrastní poměr na zkušební kartě odpovídá třídě 1 při vydatnosti 7 - 8 m2/1l). Nanesený film prosychá do tupého matu, zaschlý nátěr se velmi dobře opravuje. Vynikající přídržnost umožňuje několikanásobné přetírání. Speciální složení materiálu umožňuje ve většině případů i na problematických podkladech aplikaci pouze jedné vrstvy bez vzniku viditelných napojení a barevných skvrn.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry.