Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

AC ALLItex SG

Email
Hedvábně lesklá disperzní barva s latexovým vzhledem.
Popis produktu
Hedvábně lesklá disperzní barva s latexovým vzhledem. Třída otěruodolnosti za mokra 2, třída kryvosti 2 podle normy EN 13300. Odolná proti zašpinění a běžným dezinfekčním prostředkům. Dobře paropropustná (hodnota sd = 0,14 m).
Odstín:
Báze 1, Báze 2, Báze 3
Stupeň lesku:
hedvábný lesk dle EN 13300
Specifická hmotnost:
cca 1,30 g/cm3
Složení:
akrylátová disperze typu “reinacrylat”, titanová běloba, kalcit, voda, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l, 5 l a 2,5 l   plastové vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti za mokra 2, odolná proti mechanickému oděru dle DIN 53778. Dobré krycí schopnosti (třída 2 při vydatnosti 7 m2/l – měřeno na kontrastní černobílé zkušební kartě), vynikající vlastnosti při zpracování. Nátěr je barevně stálý, paropropustný, odolný proti zašpinění, povrch lze udržovat běžnými čistícími prostředky i při silnějším zašpinění. Neobsahuje těkavé látky podporující fogging.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové, savé a drobivé  podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF, kritické a znečištěné podklady nátěrem izolačním nátěrem bez obsahu organických rozpouštědel SPERRGRUND. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.