Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

SH Ratio Grund

Email
Matová speciální barva určená pro hospodárné základní nátěry
Popis produktu
Matová speciální barva určená pro hospodárné základní nátěry samolepících skelných tapet SURTECH SH. Otěruodolnost za mokra třídy 2 podle EN 133300.
Odstín:
bílá
Stupeň lesku:
mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
cca 1,53 g/cm3
Složení:
Syntetická disperze, titanová běloba, mletý vápenec, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l   PP-vědro
25 l PP-hobok
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Odolná proti mechanickému oděru dle DIN 53778, omyvatelná dle EN 13300, třída otěruodolnosti za mokra 2. Vzhledem k vysokému obsahu pojiva je dosaženo extrémně pevného povrchu nátěru. Zpevňuje strukturu skelných tapet, má lehké plnící schopnosti, zcela zachovává reliéf podkladu. Vysoce odolná proti zašpinění, omyvatelná běžnými čistícími prostředky při zachování matového vzhledu.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé pod-klady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.