Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

SH Gewebefinish M

Email
Matová speciální barva určená pro napouštění a finální povrchovou úpravu
Popis produktu
Matová speciální barva určená pro napouštění a finální povrchovou úpravu samolepících skelných tapet.
Odstín:
bílá
Stupeň lesku:
matová
Specifická hmotnost:
cca 1,53 g/cm3
Složení:
kopolymerní syntetická disperze, titanová běloba, minerální plniva, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l   PP-vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Odolná proti mechanickému oděru dle normy DIN 53778, omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěru-odolnosti za mokra 2. Vzhledem k vysokému obsahu pojiva dosahuje povrch nátěru extrémně vysoké pevnosti. Zakotvuje strukturu tkané skelné tapety, má lehce plnící vlastnosti, zcela zachovává reliéf podkladu. Velmi dobře se udržuje běžnými čistícími prostředky při zachování matového vzhledu.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé pod-klady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFEN-GRUND nebo GRUNDIER-FARBE pigmentiert s obsahem organických rozpouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.