Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Presto Weiss LEF

Email
Matová vnitřní disperzní barva bez obsahu organických rozpouštědel
Popis produktu
Matová vnitřní disperzní barva  bez obsahu organických rozpouštědel a změkčovadel. Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti na mokra 3. Velmi snadno zpracovatelná.
Odstín:
bílá
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,47 g/cm3
Složení:
Speciální syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
15 l PP-vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná podle DIN 53778, odpovídá otěruodolnosti za mokra třídě 3 podle normy EN 13300. Velmi snadná aplikace, hospo-dárné zpracování. Neobsahuje žádné škodlivé látky. Vysoká kryvost a necitlivost na lom světla umožňuje vytvoření velmi elegantního filmu bez viditelných napojení a skvrn. Jedním nátěrem lze docílit vynikajícího stejnoměrného zakrytí i na těžkých podkladech různých kvalit.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIER-KONZENTRAT, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFENGRUND nebo GRUNDIERFARBE pigmentiert s obsahem organických roz-pouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.