Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Media Antik LEF

Email
Plně matová vnitřní disperzní barva bez obsahu organických rozpouštědel
Popis produktu
Plně matová vnitřní disperzní barva  bez obsahu organických rozpouštědel a změkčovadel. Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti na mokra 3. Stupeň kryvosti 1, necitlivá na lom světla. Neobsahuje látky podporující fogging. Snížený obsah škodlivin (certifikát TÜV). Ideální pro použití v rámci renovačního systému ve spojení s netkanou textilií Anstrichvlies.
Odstín:
Lomená bílá
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,50 g/cm3
Složení:
Syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
12,5 l plast. vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná podle DIN 53778, odpovídá otěruodolnosti za mokra třídě 3 podle normy EN 13300. Snadná aplikace, hospodárné zpracování. Neobsahuje žádné škodlivé látky. Vysoká kryvost (kontrastní poměr na zkušební kartě odpovídá třídě 1 při vydatnosti 6 – 7 m2/1l). Nanesený film prosychá do tupého matu bez viditelných napojení a skvrn. Zaschlý nátěr se velmi dobře opravuje. Vynikající přídržnost umožňujě několikanásobné přetírání.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIER-KONZENTRAT, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFENGRUND nebo GRUNDIERFARBE pigmentiert s obsahem organických rozpouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.