Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Mattplastik

Email
Omyvatelná disperzní hmota určená pro plastické strukturování
Popis produktu
Omyvatelná disperzní hmota určená pro plastické strukturování
Odstín:
Přírodní bílá
Stupeň lesku:
matová
Specifická hmotnost:
asi 1,70 g/cm3
Složení:
Kopolymerní syntetická disperze, titanová běloba, speciální plnivo, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
18 kg plechové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Vynikající přídržnost k podkladu, velmi dobré plnící schopnosti, vhodná pro následné přetírání lesklými latexovými a disperzními barvami. Dostatečně dlouhá doba otevřenosti povrchu umožňuje libovolné strukturování.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIERKONZENTRAT, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFENGRUND nebo GRUNDIERFARBE pigmentiert s obsahem organických rozpouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.