Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Malacryl Haft & Sperrgrund

Email
Vodou ředitelná podkladová barva na bázi pojiva typu „Reinacrylat“
Popis produktu
Vodou ředitelná podkladová barva na bázi pojiva typu „Reinacrylat“ s vysokou přilnavostí a velmi dobrými izolačními vlastnostmi zajištěnými pomocí kationtové technologie. Třída otěruodolnosti za mokra 1 dle normy EN 13300.
Odstín:
Bílá
Stupeň lesku:
Mat
Specifická hmotnost:
asi 1,40 g/cm3
Složení:
Kationtová syntetická disperze typu „Reinacrylat“, titanová běloba, plniva, aditiva.
Balení:
10 a 2,5 litru plastové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn a fasád.
Vlastnosti:
Dobré uzavírací schopnosti na kritických podkladech znečištěných nikotinem, skvrnami od proteklé vody, zabarvujícími látkami (anilin, saze, aj.). Materiál má snížený obsah škodlivin, je založený na vodorozpustné bázi a proto příznivý životnímu prostředí. Nátěr má slabé povrchové pnutí, je paropropustný, bez zápachu a lze jej dobře brousit. Vhodný jako izolační nátěr na staré omítky a jako běžný podkladový nátěr s velmi dobrou přídržností. Materiál je vyroben pomocí kationtové technologie. Principem je využití kladného a záporného elektrického náboje částic. Nátěry se zakládají na neutralizaci znečišťujících látek prosakujících na povrch omítky, při které jsou v převážné většině záporně nabité a ve vodě rozpustné částice v omítce (anionty) kompenzovány kladně nabitými částicemi nátěru (kationty). Po této neutralizaci, kdy se kationty chemicky navážou na anionty, pak již nedochází k zabarvení vrchního nátěru prosakujícími látkami. Výhodou této technologie je to, že podklad již není třeba „uzavírat“ nepropustnými izolačními materiály, povrchová úprava zůstává paropropustná a zároveň umožňuje díky protipólně orientované iontové technologii vytvořit adhézní film také na velmi hladkých podkladech.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), vláknitý beton, sádra, sádrokarton, dřevo a dřevovláknité desky, prefabrikáty,  přídržné staré, savé i nesavé nátěry na minerální a organické bázi, plasty a neželezné kovy, sklo a keramika (nutný zkušební nátěr).