Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Euro Weiß LEF

Email
Vnitřní matová disperzní barva bez obsahu organických rozpouštědel
Popis produktu
Vnitřní matová disperzní barva bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivin. Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti na mokra 3. Stupeň kryvosti 1. Ideální pro povrchové úpravy tapet typu “Rauhfaser”.
Odstín:
bílá
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,56 g/cm3
Složení:
Syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
15 l PP-vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Neobsahuje organická rozpouštědla a změkčovadla. Omyvatelná podle DIN 53778, třída otěruodolnosti  3 podle normy EN 13300. Vysoká kryvost (kontrastní poměr na zkušební kartě odpovídá třídě 1 při vydatnosti 5 - 6 m2/1l). Nanesený film prosychá do tupého matu bez viditelných napojení a skvrn. Zaschlý nátěr se velmi dobře opravuje. Dobré aplikační vlastnosti a plnící schopnosti nátěru.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry.