Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Euro Perlweiss L.E.F.

Email
Perlově bílá vnitřní disperzní barva bez obsahu organických
Popis produktu
Perlově bílá vnitřní disperzní barva  bez obsahu organických rozpouštědel a škodlivých emisí. Vysoká kryvost, omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti na mokra 3.
Odstín:
bílá
Stupeň lesku:
matová
Specifická hmotnost:
asi 1,65 g/cm3
Pojivová báze:
Speciální syntetická disperze bez obsahu škodlivin
Pigmentová báze:
Titandioxid a plniva
Balení:
15 l PP-vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná podle DIN 53778, odpovídá otěruodolnosti za mokra třídě 3 podle normy EN 13300. Snadná aplikace, hospodárné zpracování. Neobsahuje žádné škodlivé látky. Vhodná především pro aplikaci válečkem, při jednom nátěru vytváří vysoce krycí vrstvu s dobrými plnícími schopnostmi. Vhodná pro renovační nátěry na disperzní podklady a strukturové tapety. Vysoká přídržnost umož-ňuje několikanásobné přetírání. Prosychá do sytě matového filmu bez viditelných napojení a skvrn.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIER-KONZENTRAT, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFENGRUND nebo GRUNDIERFARBE pigmentiert s obsahem organických rozpouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.