Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

AC Miropan Universal

Email
Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice
Popis produktu
Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice připravená k přímému použití, určená pro tónování na kolorovacích automatech ALLIcolor. Vysoce vodoodpudivá a vysoce paropropustná (hodnota w = 0,05 kg/m2h0,5 , hodnota sd = 0,05 m. Technologie GUARD na ochranu nátěru proti předčasnému napadení mechy a řasami.
Odstín:
Báze 1 pro světlé a střední odstíny
Báze 3 pro tmavé odstíny
Stupeň lesku:
Matová
Specifická hmotnost:
asi 1,50 g/cm2
Pojivová báze:
Emulze silikonové pryskyřice v syntetické disperzi
Složení:
Titanová běloba, křemičitany, uhličitan vápenatý, voda, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l  5 l   2,5 litru plastové vědro
Oblast použití:
Pro venkovní nátěry
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti dle VOB, díl C, DIN 18363. Výrobek odpovídá třídě W 3 (nízká nasákavost) a třídě V 1 (vysoká paropropustnost) podle normy EN 1062. Je vhodná pro podkladové nátěry na všechny nosné staré nátěry a ostatní pevné, nesavé, nekřídující podklady, dále pro mezinátěry a finální nátěry. Je světlostálá, odolná proti alkalickému prostředí, má malé povrchové pnutí, nátěr je odolný proti napadení šedými a zelenými řasami a mechy.  Má vynikající přídržnost na hladkých, těžko přilnavých podkladech.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), staré a přídržné minerální a organické nátěry.