Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

AC Kieselit Fusion

Email
Inovativní fasádní barva na silikátové bázi
Popis produktu
Inovativní fasádní barva na silikátové bázi vyrobená s pomocí nanotechnologie. Extrémně přídržná také na organických a nesavých podkladech. Propustná pro CO2, vysoce paropropustná - sd =  0,001 m, vodoodpudivá w = 0,04 kg/m2h0,5. Dlouhodobě čistá fasáda díky fotokatalitickému působení. Technologie GUARD na ochranu nátěru proti předčasnému napadení mechy a řasami.
Barva:
Báze 1 pro tónování světlých a středních odstínů
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,50 g/cm3
Pojivový základ:
Draselné vodní sklo a nanokrystalické komponenty, obsah organických složek odpovídá normě DIN 18363 odst. 2.4.1
Pigmentový základ:
Fotokatalyticky působící titandioxid a speciální minerální plniva
Balení:
12,5 l plastové vědro
Použití:
Na fasády.
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnostním vlivům, na minerálních podkladech vytváří homogenní křemičitý povlak, maximální možná paropropustnost (hodnota sd je 0,001 m), velmi odolná proti opotřebení (třída otěruodolnosti za mokra 1). Má vynikající krycí schopnost (třída 1), snadno se aplikuje, vysoce vydatná. Propustnost pro CO2 umožňuje další karbonataci vápna v omítce. Použitím vybrané kombinace plniv a pigmentu má povrch nátěru fotokatalytické účinky - nečistota zachycená na povrchu nátěru se rozkládá působením UV-záření a spolu s vodoodpudivým povrchem (w = 0,04 kg/m2 x h 0,5) s odperlovacím efektem zachovává dlouhodobě čistý povrch fasády. Díky technologii GUARD odolává nátěr napadení mechy a řasami. Extrémní přídržnost i na organických a nesavých podkladech (akrylátových a silikonových barvách a omítkách), není třeba používat žádné adhezní mezinátěry. Ideální pro renovaci podkladů historických a památkově chráněných fasád a pro povrchovou úpravu sanačních omítek podle normy WTA. Lehce plnící vlastnosti zachovávají strukturu podkladu. Ideální pro vytvoření přírodního matového vzhledu na členitých fasádách opatřených organickými nátěry, kde je z hlediska památkové péče žádoucí minerální nátěr.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), staré nosné minerální a organické nátěry.