Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

AC Kieselit Fassadenfarbe

Email
Jednosložková fasádní barva na silikátové bázi.
Popis produktu
Jednosložková fasádní barva na silikátové bázi. Určená pro tónování na zařízeních ALLIcolor. Odolná proti povětrnosti, vysoce paropropustná (hodnota sd = 0,01 m), dobře vodoodpudivá (hodnota w = 0,05 kg/m2h0,5), propustná pro CO2..
Barva:
Báze 1 pro světlé a střední odstíny
Báze 3 pro tmavé odstíny
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,50 g/cm3
Pojivový základ:
Draselné vodní sklo a speciální stabilizátory. Obsah organických složek nepřesahuje 3 %..
Pigmentový základ:
Titandioxid a minerální plniva
Balení:
12,5 l, 5 l a 2,5 l plastové vědro
Použití:
Na fasády a do interiérů.
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnostním vlivům podle VOB, díl C, DIN 18363. Výrobek odpovídá třídě W 3 (nízká nasákavost na vodu) a třídě V 1 (vysoká propustnosti vodních par) podle evropské normy EN 1062. Velmi dobře se váže s podkladem (na minerálních podkladech vytváří homogenní křemičitý povlak). Má vynikající krycí schopnost, snadno se aplikuje. Propustnost pro CO2 umožňuje další karbonataci vápna v omítce. Alkalický účinek  nátěru zamezuje časnému vzniku zeleného a šedého organického povlaku na fasádě. Ideální pro renovaci podkladů historických a památkově chráněných fasád a pro povrchovou úpravu sanačních omítek dle WTA.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Savé, silně savé a drobivé podklady natřít směsí Kieselit Grundiermittel a vody v  poměru 1 : 1, na ostatní pevné, málo savé podklady a pro renovační nátěry není penetrační nátěr nutný.