Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

AC ALLFAsil

Email
Silikonem modifikovaná fasádní barva s malým povrchovým pnutím
Popis produktu
Silikonem modifikovaná fasádní barva s malým povrchovým pnutím a přírodním matovým vzhledem charakteristickým pro minerální nátěry. Vysoce odolná proti povětrnosti a průmyslovým exhalacím. Vysoce paropropustná (hodnota sd = 0,1 m), vodoodpudivá w = 0,1 kg/m2h0,5. Technologie GUARD na ochranu nátěru proti předčasnému napadení mechy a řasami.
Barva:
Báze 1 pro světlé odstíny
Báze 3 pro syté odstín.
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,60 g/cm3
Pojivový základ:
Syntetická disperze/ emulze silikonové pryskyřice
Pigmentový základ:
Titandioxid a minerální plniva
Balení:
12,5 l a 5 l kulaté plastové vědro
Použití:
Na fasády.
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti (dle VOB, díl C, DIN 18363). Výrobek odpovídá třídě W 3 (nízká nasákavost na vodu) a třídě V 1 (vysoká propustnosti vodních par) podle evropské normy EN 1062,  povrch náěru vykazuje malé povrchové pnutí. Přídavek silikonové emulze zajišťuje vysokou vodoodpudivost při zachování přírodního minerálního vzhledu povrchu nátěru. ALLFAsil má lehce plnící vlastnosti a je odolný proti průmyslovým zplodinám. Při tenkovrstvém nanášení lze docílit velmi dobré kryvosti. Matový vzhled umožňuje široké použití od renovací minerálních nátěrů až po aplikace na reprezentativní a historické budovy.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Před aplikací barvy je třeba podklad opatřit vhodným penetračním nátěrem. Savé a silně savé podklady natřít hloubkovou penetrací TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIERKON-ZENTRAT, opticky nestejnoměrné podklady lze egalizovat nátěrem GRUNDIERFARBE WP. Pro zachování vysoké paropropustnosti lze pro podkladové nátěry na minerální podklady použít i jednosložkové silikátové barvy.