Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Egalisationsfarbe

Email
Vysoce paropropustná barva na fasády určená pro egalizační nátěry
Popis produktu
Vysoce paropropustná barva na fasády určená pro egalizační nátěry nerovnoměrně prosychajících probarvených minerálních omítek. Vhodná též jako šlemovací nátěr.
Barva:
Bílá.
Stupeň lesku:
Sytě matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,600 g/cm3
Pojivový základ:
Kopolymerová  akrylová disperze.
Pigmentový základ:
Titandioxid a speciální plnidla.
Balení:
12,5 l plastové vědro.
Použití:
Pro nátěry venkovních a vnitřních minerálních podkladů.
Vlastnosti:
Egalizační barva určená ke sjednocení rozdílné nasáklivosti minerálních, nerovnoměrně prosychajících a probarvených podkladů a pro vytvoření intenzívního barevného odstínu na minerálních omítkách. Odolná proti povětrnosti (dle VOB, díl C, DIN 18363), stálá na světle. Velmi dobré plnící schopnosti, vytváří drsný, sytě matový film. Nátěr je vysoce difúzivní (hodnota sd asi 0,15). Odolná proti stárnutí, nekřehne, nepraská, neodlupuje se. Je také dobrým nosným materiálem s výbornou přilnavostí na těžké, hladké a nesavé podklady. Odolná proti alkalickému prostředí (nezmýdelňuje). Jako egalizační nátěr s vynikající kryvostí určená pro jednovrstvou aplikaci. Díky speciální kombinaci plnidel a pojiva je ideální pro renovační nátěry na staré, přídržné minerální nátěry.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Před aplikací barvy je třeba podklad opatřit vhodným penetračním nátěrem z výrobního programu ALLIGATOR.