Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Beschleuniger (Urychlovač)

Email
Směs organických sloučenin určená k urychlení procesu zasychání
Popis produktu
Směs organických sloučenin určená k urychlení procesu zasychání disperzních akrylátových a silikonových produktů.
Barva:
Bezbarvá.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 0,790 g/cm3
Balení:
1 l plechovka.
Použití:
Do venkovního prostředí.
Ředění:
Výrobek je určen k přímé spotřebě.
Vlastnosti:
Těkavá, lehce vznětlivá kapalina urychlující chemicky dobu zasychání. Organická sloučenina použitelná jako přísada do organicky pojených omítek a barev.
Podmínky podkladu:
Protože se jedná pouze o přísadu do materiálů, je třeba dbát pokynů pro daný typ použitého výrobku, do kterého se urychlovač přidává.