Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

ALLFAsil

Email
Vysoce paropropustná (hodnota sd < 0,1 m), silikonem modifikovaná
Popis produktu
Vysoce paropropustná (hodnota sd < 0,1 m), silikonem modifikovaná fasádní barva s malým povrchovým pnutím a přírodním matovým vzhledem charakteristickým pro minerální nátěry. Vysoce vodoodpudivá (hodnota w < 0,1 kg/m2h0,5). Technologie GUARD na ochranu před napadením nátěru mechy a řasami.
Barva:
Bílá.
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,60 g/cm3
Pojivový základ:
Syntetická disperze, emulze silikonové pryskyřice
Pigmentový základ:
Titandioxid a minerální plniva
Balení:
12,5 l a 5 l oválné plastové vědro
Použití:
Na fasády.
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti (dle VOB, díl C, DIN 18363). Vysoce paropropustná, výrobek odpovídá třídě V 1 dle normy EN 1062, s malým povrchovým pnutím. Přídavek silikonové emulze zajišťuje vysokou vodoodpudivost při zachování přírodně matového minerálního vzhledu povrchu nátěru, výrobek odpovídá třídě W 3 (malá nasákavost na vodu) dle normy EN 1062. Lehce plnící vlastnosti, je odolný proti průmyslovým zplodinám. Při tenkovrstvém nanášení lze docílit velmi dobré kryvosti. Matový vzhled umožňuje široké použití od renovací minerálních nátěrů až po aplikace na reprezentativní a historické budovy. Technologie GUARD zajišťující ochranu nátěru před brzkým napadením mechy a řasami.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Před aplikací barvy je třeba podklad opatřit vhodným penetračním nátěrem. Savé a silně savé podklady natřít hloubkovou penetrací TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIERKONZENTRAT, opticky nestejnoměrné podklady lze egalizovat nátěrem GRUNDIERFARBE WP.