Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Acryl Fassadenfarbe

Email
Cenově příznivá tenkovrstvá fasádní barva na bázi disperzního pojiva
Popis produktu
Cenově příznivá tenkovrstvá fasádní barva na bázi disperzního pojiva typu „reinacrylat“ s nízkým povrchovým napětím.
Odstín:
bílá
Stupeň lesku:
matová
Specifická hmotnost:
cca 1,540 g/cm3
Pojivová báze:
syntetická disperze typu „reinacrylat“
Pigmentová báze:
titandioxid a plniva
Balení:
12,5 l plastové vědro
Použití:
pro venkovní nátěry
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti podle VOB, díl C, DIN 18363. Vysoce paropropustná barva na těžké podklady, vytváří film s vynikající přídržností a nízkým povrchovým napětím.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFENGRUND s obsahem organ. rozpouštědel.