Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Kreativ-Lasurgrund

Email
Silnovrstvý podkladový nátěr pigmentovaný křemičitým pískem
Popis produktu
Silnovrstvý podkladový nátěr pigmentovaný křemičitým pískem zvláště vhodný pro vytvoření zvyrazněné struktury podkladů pro vrchní lazurní techniky. Materiál lze použít i pro samostatné vrchní nátěry s výrazným strukturovým efektem.
Odstín:
Přírodní bílá
Stupeň lesku:
matová
Specifická hmotnost:
cca 1,68 g/cm3
Složení:
kopolymerní akrylová disperze, titanová běloba, minerální plniva, aditiva a konzervační látky
Balení:
10 l   PP-vědro
Použití:
pro nátěry venkovních a vnitřních stěn
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti podle VOB, díl C, DIN 18363, odolná proti opotřebení, vysoce paropropustná, bez obsahu organických rozpouštědel, velmi dobré plnící schopnosti, univerzálně přetíratelná. Vzhledek k obsahu podílu minerálních vláken zajišťuje dobré přemostění trhlin v podkladu. Lze ji velmi dobře strukturovat vhodným malířským nářadím do požadovaného vzhledu.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé pod-klady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFEN-GRUND nebo GRUNDIER-FARBE pigmentiert s obsahem organických rozpouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.