Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Interiérové barvy k tónování

Interiérové barvy k tónování

MM Praha - Nabídka Interiérové barvy k tónování

AC ALLItex SG

Hedvábně lesklá disperzní barva s latexovým vzhledem. Třída otěruodolnosti za mokra 2, třída kryvosti 2 podle normy EN 13300. Odolná proti zašpinění a běžným dezinfekčním prostředkům. Dobře paropropustná (hodnota sd = 0,14 m).
Odstín:AC ALLItex SG
Báze 1, Báze 2, Báze 3
Stupeň lesku:
hedvábný lesk dle EN 13300
Specifická hmotnost:
cca 1,30 g/cm3
Složení:
akrylátová disperze typu “reinacrylat”, titanová běloba, kalcit, voda, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l, 5 l a 2,5 l   plastové vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti za mokra 2, odolná proti mechanickému oděru dle DIN 53778. Dobré krycí schopnosti (třída 2 při vydatnosti 7 m2/l – měřeno na kontrastní černobílé zkušební kartě), vynikající vlastnosti při zpracování. Nátěr je barevně stálý, paropropustný, odolný proti zašpinění, povrch lze udržovat běžnými čistícími prostředky i při silnějším zašpinění. Neobsahuje těkavé látky podporující fogging.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové, savé a drobivé  podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF, kritické a znečištěné podklady nátěrem izolačním nátěrem bez obsahu organických rozpouštědel SPERRGRUND. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.
{phocadownload view=file|id=52|text=Technický list AC ALLItex SG (formát pdf.)|target=s}

AC Euro Weiß LEF

Vnitřní matová disperzní barva bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivin. Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti na mokra 3. Stupeň kryvosti 2. Vysoce paropropustná (hodnota sd = 0,1 m), dobré aplikační vlastnosti.
Odstín:AC Euro Weis LEF
Báze 1 pro světlé odstíny
Báze 3 pro tmavé odstíny
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,50 g/cm3
Složení:
Syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
12,5  l, 5 l a 2,5 l plastové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Neobsahuje organická rozpouštědla a změkčovadla. Omyvatelná, třída otěruodolnosti  za mokra 3 podle normy EN 13300. Velmi dobrá kryvost. Nanesený film prosychá do tupého matu bez viditelných napojení a skvrn. Dobré aplikační vlastnosti a lehce plnící schopnosti nátěru.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry. Ideální pro náěry tapet „raufaser“.
{phocadownload view=file|id=53|text=Technický list AC Euro Weiß LEF (formát pdf.)|target=s}

AC Media Star LEF

Plně matová vnitřní disperzní barva určená k tónovaní na kolorovacích zařízeních ALLIcolor. Necitlivá na lom světla, optimální aplikační vlastnosti, nátěr se dobře opravuje. Neobsahuje látky podporující fogging, organická rozpouštědla, změkčovadla a jiné škodlivé emise. Třída otěruodolnosti za mokra 3 podle normy EN 13300. Vysoce paropropustná (hodnota sd < 0,1 m)
Odstín:AC Media Star LEF
bílá báze 1, transparentní báze 3
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,50 g/cm3
Složení:
syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, plniva a aditiva
Balení:
12,5 l  /  5 l plastové vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti za mokra 3. Dobré aplikační vlastnosti, vysoká krycí schopnost. Necitlivá na lom světla, nátěr prosychá bez viditelných napojení a skvrn, velmi dobře se opravuje. Vynikající přídržnost umožňuje několikanásobné přetírání. Vysoce hospodárná ve spotřebě. Vhodná především pro jednovrstvé renovační nátěry na disperzní podklady a strukturové tapety.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevo a dřevovláknité desky, prefabrikáty, polystyren a jiné izolační desky, přídržné staré nátěry a skelné tapety.
{phocadownload view=file|id=54|text=Technický list AC Media Star LEF (formát pdf.)|target=s}

AC Phönix LEF

Vnitřní disperzní barva s vynikající krycí schopností (stupeň 1), bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivin. Omyvatelná a oděruodolná, třída otěruodolnosti za mokra 1 dle normy EN 13300. Necitlivá na lom světla, vynikající aplikační vlastnosti.
Odstín:AC Phonix LEF
Báze 1, báze 2, báze 3
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,5 g/cm3
Složení:
speciální syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
12,5 l   5 l  2,5 l plastové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Neobsahuje organická rozpouštědla, změkčovadla, z hlediska hygieny ovzduší vnitřních prostor zcela nezávadný materiál. Oděruvzdorný  a odolný proti opotřebení podle DIN 53778, třída otěruodolnosti za mokra 1 podle normy EN 13300. Snadná aplikace, hospodárné zpracování. Vysoká kryvost (kontrastní poměr na zkušební kartě odpovídá třídě 1 při vydatnosti 7 - 8 m2/1l). Nanesený film prosychá do tupého matu, zaschlý nátěr se velmi dobře opravuje. Vynikající přídržnost umožňuje několikanásobné přetírání. Speciální složení materiálu umožňuje ve většině případů i na problematických podkladech aplikaci pouze jedné vrstvy bez vzniku viditelných napojení a barevných skvrn.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry.
{phocadownload view=file|id=55|text=Technický list AC Phönix LEF (formát pdf.)|target=s}

AC Putzgrund

Vodou ředitelná pigmentovaná základní barva. Ideální nátěrová penetrace pod disperzní omítky ve vnitřním a venkovním prostředí. Vysoce paropropustná (hodnota sd = 0,06 m), vodoodpudivá (hodnota w = 0,5 kg/m2h0,5 ).
Odstín:AC PutzgrundBáze 1 pro světlé a střední odstíny.
Stupeň lesku:
Mat
Specifická hmotnost:
asi 1,60 g/cm3
Pojivová báze:
Syntetická disperze
Balení:
12,5 l plast. vědro
Použití:
Na vnitřní stěny a fasády
Vlastnosti:
Pigmentovaný podkladový nátěr s mikromolekulárním pojivem. Vodou ředitelný nátěr vytváří kombinací plniv pevný, nosný a drsný povrch, žádoucí především při aplikaci dekoračních omítkovin. Vysoké krycí schopnosti, optimální hloubka proniknutí do omítkových pórů. Vhodný pro aplikaci na nenatřené i již natřené podklady.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítka, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité a cementovláknité desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry na minerální a organické bázi, sklo, plasty a neželezné kovy.
{phocadownload view=file|id=56|text=Technický list AC Putzgrund (formát pdf.)|target=s}