Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Interiérové barvy bílé

Interiérové barvy bílé

MM Praha - Nabídka Interierové barvy


ALLItex G LEF

Hedvábně lesklá latexová barva bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivých emisí (certifikát) pro vysoce namáhané podklady. Třída otěruodolnosti za mokra 1 podle normy EN 13300. Odolná proti dezinfekčním prostředkům (osvědčení). Neobsahuje žádné substance podporující fogging.
Odstín:ALLItex G LEF
bílá
Stupeň lesku:
hedvábný lesk dle EN 13300
Specifická hmotnost:
cca 1,30 g/cm3
Složení:
akrylová disperze typu “reinacrylat”, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l plastové vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti dle VOB, díl C, DIN 18363. Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti za mokra 1, odolná proti mechanickému oděru dle DIN 53778. Odolná dezinfekčním prostředkům (osvědčení). Dobré krycí schopnosti (třída 2 při vydatnosti 7 – 8 m2/l – měřeno na kontrastní černobílé zkušební kartě). Nátěr je elastický a odolný proti zašpinění, povrch lze snadno udržovat běžnými čisticími prostředky i při silnějším zašpinění, přesto dobře paropropustný (hodnota sd je 0,14 m). Vysoce přídržný film se stabilním leskem. Neobsahuje organická rozpouštědla a změkčovadla.  
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, cementovláknité a ostatní desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry, skelné tapety a tapety typu Rauhfaser. Při použití na vinylové tapety může dojít k difuzi změkčovadel z tapety (lepivý efekt na povrchu barvy). Tapetu je třeba před aplikací barvy nejprve vyzkoušet, zda nedochází k této negativní změně podkladu.
{phocadownload view=file|id=26|text=Technický list ALLItex G LEF (formát pdf.)|target=s}

ALLItex HG

Vysoce lesklý akrylový lak určený pro vysoce namáhané nátěry. Třída otěruodolnosti za mokra 1 podle normy EN 13300. Odolný proti běžným dezinfekčním a čisticím prostředkům používaným v domácnostech.
Odstín:ALLItex HG
bílá
Stupeň lesku:
vysoký lesk
Specifická hmotnost:
cca 1,30 g/cm3
Složení:
Akrylátová disperze typu „reinacrylat“, titanová běloba, plniva, voda, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l plast. vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn a fasád
Vlastnosti:
Ve venkovním prostředí je nátěr odolný proti povětrnosti dle VOB, díl C, DIN 18363. Lehce se aplikuje, nátěr je elastický a odolný proti zašpinění. Odolný proti působení olejů, tuků a všem běžným čisticím prostředkům používaným v domácnostech. Omyvatelný a oděruodolný dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti za mokra 1, stupeň kryvosti 2 dle normy EN 13300. Nátěr je barevně stálý, s dlouhodobě stabilním leskem, vodoodpudivý, přesto paropropustný.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové, savé a silně savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem W 66, pro zlepšení krycích schopností lze provést podkladový nátěr pigmentovanou tenkovrstvou disperzní barvou GRUNDWEISS. Na drobivé a ostatní kritické podklady použít L-66 TIEFENGRUND nebo GRUNDIERFARBE pigmentiert s obsahem organických rozpouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.
{phocadownload view=file|id=27|text=Technický list ALLItex HG (formát pdf.)|target=s}

ALLItex SG LEF

Hedvábně lesklá disperzní barva s latexovým vzhledem. Vysoká vydatnost, velmi dobré aplikační vlastnosti. Třída otěruodolnosti za mokra 2 podle normy EN 13300. Neobsahuje komponenty podporující fogging, odolná proti dezinfekčním prostředkům,  bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivých emisí (certifikát TÜV-SRN)
Odstín:ALLItex SG LEF
bílá
Stupeň lesku:
hedvábný lesk
Specifická hmotnost:
cca 1,40 g/cm3
Složení:
syntetická disperze, titanová běloba, kalcit, voda, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l a 5 l oválné plastové vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti za mokra 2, odolná proti mechanickému oděru. Dobré krycí schopnosti (třída 2 při vydatnosti 6 – 7 m2/l – měřeno na kontrastní černobílé zkušební kartě), vynikající vlastnosti při zpracování. Nátěr je barevně stálý, paropropustný, odolný proti zašpinění, povrch lze udržovat běžnými čistícími prostředky i při silnějším zašpinění.  
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a křídující podklady je třeba natřít podkladovou barvou GRUNDWEISS, silně savé a drobivé podklady je třeba zpevnit hloubkovou penetrací TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIERKONZENTRAT. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.
{phocadownload view=file|id=28|text=Technický list ALLItex SG LEF (formát pdf.)|target=s}

ALLItex SM LEF

Hedvábně matová disperzní barva s latexovým vzhledem. Vysoká vydatnost, velmi dobré aplikační vlastnosti. Třída otěruodolnosti za mokra 2 podle normy EN 13300. Neobsahuje komponenty podporující fogging, odolná proti dezinfekčním prostředkům a běžným čistícím prostředkům používaným v domácnosti,  bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivých emisí (certifikát TÜV-SRN).
Odstín:ALLItex SM LEF
bílá
Stupeň lesku:
hedvábný mat
Specifická hmotnost:
cca 1,50 g/cm3
Složení:
syntetická disperze, titanová běloba, kalcit, voda, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l oválné plastové vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti za mokra 2, odolná proti mechanickému oděru. Dobré krycí schopnosti (třída 2 při vydatnosti 6 – 7 m2/l – měřeno na kontrastní černobílé zkušební kartě), vynikající vlastnosti při zpracování. Nátěr je barevně stálý, paropropustný (hodnota sd = 0,14 m), odolný proti zašpinění, povrch lze udržovat běžnými dezinfekčními a čistícími prostředky používanými v domácnosti.  
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a křídující podklady je třeba natřít podkladovou barvou GRUNDWEISS, silně savé a drobivé podklady je třeba zpevnit hloubkovou penetrací TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIERKONZENTRAT. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.
{phocadownload view=file|id=29|text=Technický list ALLItex SM LEF (formát pdf.)|target=s}

Arktisweiss LEF

Plně matová vnitřní disperzní barva s nejvyšším stupněm bělosti (hodnota světlosti L = 97,5) a se stupněm kryvosti 1 podle normy EN 13300. Necitlivá na lom světla, optimální aplikační vlastnosti, nátěr se dobře opravuje. Neobsahuje látky podporující fogging, organická rozpouštědla, změkčovadla a jiné škodlivé emise (certifikát TÜV). Třída otěruodolnosti za mokra 3 podle normy EN 13300.
Odstín:Arktisweis LEF
bílá
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,40 g/cm3
Složení:
syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, plniva a aditiva
Balení:
12,5 l  plastové vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti za mokra 3. Dobré aplikační vlastnosti, i přes maximální stupeň bělosti poskytuje vysokou krycí schopnost (kontrastní poměr třída 1 při vydatnosti 6 m2/l). Necitlivá na lom světla, nátěr prosychá bez viditelných napojení a skvrn, velmi dobře se opravuje. Vynikající přídržnost umožňuje několikanásobné přetírání. Obzvláště vysoký stupeň bělosti nabízí ideální kontrast vůči barevným plochám v interiéru.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, prefabrikáty, izolační, dřevovláknité a jiné tvrzené stavební desky, přídržné staré nátěry a skelné tapety.
{phocadownload view=file|id=30|text=Technický list Arktisweiss LEF (formát pdf.)|target=s}

Euro Perlweiss L.E.F.

Perlově bílá vnitřní disperzní barva  bez obsahu organických rozpouštědel a škodlivých emisí. Vysoká kryvost, omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti na mokra 3.
Odstín:Euro Perlweis LEF
bílá
Stupeň lesku:
matová
Specifická hmotnost:
asi 1,65 g/cm3
Pojivová báze:
Speciální syntetická disperze bez obsahu škodlivin
Pigmentová báze:
Titandioxid a plniva
Balení:
15 l PP-vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná podle DIN 53778, odpovídá otěruodolnosti za mokra třídě 3 podle normy EN 13300. Snadná aplikace, hospodárné zpracování. Neobsahuje žádné škodlivé látky. Vhodná především pro aplikaci válečkem, při jednom nátěru vytváří vysoce krycí vrstvu s dobrými plnícími schopnostmi. Vhodná pro renovační nátěry na disperzní podklady a strukturové tapety. Vysoká přídržnost umož-ňuje několikanásobné přetírání. Prosychá do sytě matového filmu bez viditelných napojení a skvrn.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIER-KONZENTRAT, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFENGRUND nebo GRUNDIERFARBE pigmentiert s obsahem organických rozpouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.
{phocadownload view=file|id=31|text=Technický list Euro Perlweiss L.E.F. (formát pdf.)|target=s}

Euro Weiß LEF

Vnitřní matová disperzní barva bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivin. Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti na mokra 3. Stupeň kryvosti 1. Ideální pro povrchové úpravy tapet typu “Rauhfaser”.
Odstín:Euro Weis LEF
bílá
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,56 g/cm3
Složení:
Syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
15 l PP-vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Neobsahuje organická rozpouštědla a změkčovadla. Omyvatelná podle DIN 53778, třída otěruodolnosti  3 podle normy EN 13300. Vysoká kryvost (kontrastní poměr na zkušební kartě odpovídá třídě 1 při vydatnosti 5 - 6 m2/1l). Nanesený film prosychá do tupého matu bez viditelných napojení a skvrn. Zaschlý nátěr se velmi dobře opravuje. Dobré aplikační vlastnosti a plnící schopnosti nátěru.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry.
{phocadownload view=file|id=32|text=Technický list Euro Weiß LEF (formát pdf.)|target=s}

Fixspachtel LEF

Jemná pastovitá stěrková hmota bez obsahu organických rozpouštědel a změkčovadel na bázi syntetické disperze určená k ručnímu nebo strojnímu nanášení na vnitřní stěny a stropy. Airless kvalita. Vhodná pro vyhlazování minerálních omítek nebo dekoračnímu stříkání.
Odstín: Fixspachtel
Přírodní bílá
Stupeň lesku:
matová
Specifická hmotnost:
asi 1,80 g/cm3
Složení:
Akrylová disperze, mramorová moučka, minerální plniva, aditiva, voda
Balení:
25 kg plastový pytel
1000 kg jednocestný kontejner
Použití:
Na vnitřní stěny a stropy
Vlastnosti:
Údaje ke stříkání:  
Airless: Dynamický tlak v Bar: 210   Úhel stříkání: 40°   Velikost trysky v inch: 0,033   Velikost síta v mesh: bez síta
Velikost trysky v mm: 0,84   Ředění cca: vodou max. do 5 %   Zařízení s dopravníkem: tryska 8 mm/vzduch 1000 litrů/min
Fixspachtel je univerzálně použitelná disperní pastovitá stěrková hmota, vhodná především pro aplikaci bezvzduchovým vysokotlakým stříkacím zařízením (airless) nebo stříkacím zařízením s podavačem. Na malé plochy a pro dekorativní nástřiky lze aplikovat omítkovou pistolí s trychtýřem. Materiál je přídržný, odolný proti nárazům, alkalickému prostředí, dobře paropropustný. Složení výrobku poskytuje vynikající plnící schopnosti a pevný povrch stěrky, který se dá dobře brousit nebo za mokra filcovat. Vrstva silná 2 – 3 mm zajišťuje hygroaktivní vlastnosti.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (všechny omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité a cementotřískové desky, prefabrikáty a přídržné staré nátěry.
{phocadownload view=file|id=33|text=Technický list Fixspachtel LEF (formát pdf.)|target=s}

Hydro-Beschichtung Epoxy

Vodou ředitelný 2-složkový epoxidový nátěr na vnitřní stěny. Vhodný pro vysoce odolnou povrchovou úpravu strukturových skelných tapet. Míchatelný v poměru 3 díly základu a 2 díly tužidla.
Odstín:
bílá
Stupeň lesku:
hedvábný lesk
Specifická hmotnost:
cca 1,30 g/cm3
Složení:
Epoxidová pryskyřice, titanová běloba, plniva a voda
Balení:
10 kg PP-vědro
(6 kg epoxidový nátěr, 4 kg tužidlo)
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Nátěrová hmota testovaná pro povrchovou úpravu skelných tapet. Odolná proti mechanickému opotřebení, chemikáliím a dezinfekčním prostředkům, nátěr je možno dekontaminovat. Vhodný do zdravotnických a školních zařízení, potravinářských provozů. Odolná proti zašpinění, lehce udržovatelná běžnými čistícími prostředky.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná. Při aplikaci na samolepící skelné tapety SURTECH SH nejprve nanést plnící nátěr SH GEWEBEFINISH.
{phocadownload view=file|id=34|text=Technický list Hydro-Beschichtung Epoxy (formát pdf.)|target=s}

Leichtspachtel grob LEF

Hrubá, lehká, objemná stěrková hmota na disperzní bázi určená pro ruční a strojové aplikace na vnitřní stěny a stropy. Velká plnící schopnost, dobré aplikační vlastnosti, dobře brousitelná za mokra i za sucha. Lze ji stříkat vysokotlakým zařízením airless i omítacím zařízením s dopravníkem
Odstín: Leichtspachtel grob LEF
Přírodní bílá
Stupeň lesku:
matová
Specifická hmotnost:
asi 1,26 g/cm3
Složení:
Kopolymerní syntetická disperze, minerální plnivo (mramorová moučka, speciální lehká plniva), voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
15 l plast. vědro
15 l plast. pytel
Použití:
Na vnitřní stěny a stropy
Vlastnosti:
Univerzálně použitelná pastózní stěrka na disperzní bázi, elegantní zpracování, prosychá bez tvoření prasklin i při silné vrstvě do 6 mm, při silnovrstvých aplikacích se povrch stěrky propadá pouze nepatrně, dobré plnící schopnosti, malé povrchové napětí. Vysoká přídržnost, odolná proti nárazům, alkalickému prostředí, dobře paropropustná. Vynikající plnící schopnosti, vytváří pevný povrch. Nanesenou vrstvu lze lehce zbrousit, příp. po odpovídajícím navlhčení velmi snadno celoplošně zafilcovat. Použitelná v rámci stěrkového sanačního systému pro opravu vnitřních omítek a stavebních dílů.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (všechny omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité a cementotřískové desky, prefabrikáty a přídržné staré nátěry.
{phocadownload view=file|id=35|text=Technický list Leichtspachtel grob LEF (formát pdf.)|target=s}

Malacryl Aqua Top

Vodou ředitelná vnitřní barva s kationtovou technologií. Neobsahuje organická rozpouštědla. Velmi dobré izolační schopnosti. Zvláště vhodná pro renovační nátìry. Třída otěruodolnosti za mokra 2 dle normy EN 13300 (oděruodolná dle DIN 53778). Vhodná také pro použití do potravinářských provozù (LGA certifikát od TÜV Rheinland)
Odstín:Malacryl-Aqua Top
bílá
Stupeň lesku:
Tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,50 g/cm3
Složení:
Kationtová syntetická disperze, titanová běloba, plniva, aditiva
Balení:
12,5 l oválné plastové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Vhodná pro mezinátěry a finální nátěry na znečištěné a staré podklady. Neobsahuje organická rozpouštědla, je paropropustná, má snížený zápach. Oděruvzdorná podle DIN 53778, třída otěruvzdornosti za mokra 2 podle normy EN 13300. Velmi snadná aplikace, hospodárné zpracování, velmi dobrý rozliv, nátěr stárnutím nežloutne. Dobré krycí schopnosti (třída 2 dle EN 13300). Uzavírací vlastnosti dané použitím kationtové technologie. Spolehlivé izolační schopnosti proti nikotinu, zplodinám od kouře, proschlým skvrnám od proteklé vody aj. Po zaschnutí přetíratelná všemi vodou ředitelnými disperzními barvami ALLIGATOR, aniž by došlo k narušení izolačních vlastností původního nátěru. Vhodná také pro aplikace do potravinářských provozů (LGA certifikát TÜV Rheinland dle EN ISO 9001).
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevo a dřevovláknité desky, prefabrikáty, polystyren a jiné izolační desky, přídržné staré nátěry
{phocadownload view=file|id=36|text=Technický list Malacryl Aqua Top (formát pdf.)|target=s}

Malacryl Haft & Sperrgrund

Vodou ředitelná podkladová barva na bázi pojiva typu „Reinacrylat“ s vysokou přilnavostí a velmi dobrými izolačními vlastnostmi zajištěnými pomocí kationtové technologie. Třída otěruodolnosti za mokra 1 dle normy EN 13300.
Odstín:Malacryl-Haft-Sperrgrund
Bílá
Stupeň lesku:
Mat
Specifická hmotnost:
asi 1,40 g/cm3
Složení:
Kationtová syntetická disperze typu „Reinacrylat“, titanová běloba, plniva, aditiva.
Balení:
10 a 2,5 litru plastové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn a fasád.
Vlastnosti:
Dobré uzavírací schopnosti na kritických podkladech znečištěných nikotinem, skvrnami od proteklé vody, zabarvujícími látkami (anilin, saze, aj.). Materiál má snížený obsah škodlivin, je založený na vodorozpustné bázi a proto příznivý životnímu prostředí. Nátěr má slabé povrchové pnutí, je paropropustný, bez zápachu a lze jej dobře brousit. Vhodný jako izolační nátěr na staré omítky a jako běžný podkladový nátěr s velmi dobrou přídržností. Materiál je vyroben pomocí kationtové technologie. Principem je využití kladného a záporného elektrického náboje částic. Nátěry se zakládají na neutralizaci znečišťujících látek prosakujících na povrch omítky, při které jsou v převážné většině záporně nabité a ve vodě rozpustné částice v omítce (anionty) kompenzovány kladně nabitými částicemi nátěru (kationty). Po této neutralizaci, kdy se kationty chemicky navážou na anionty, pak již nedochází k zabarvení vrchního nátěru prosakujícími látkami. Výhodou této technologie je to, že podklad již není třeba „uzavírat“ nepropustnými izolačními materiály, povrchová úprava zůstává paropropustná a zároveň umožňuje díky protipólně orientované iontové technologii vytvořit adhézní film také na velmi hladkých podkladech.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), vláknitý beton, sádra, sádrokarton, dřevo a dřevovláknité desky, prefabrikáty,  přídržné staré, savé i nesavé nátěry na minerální a organické bázi, plasty a neželezné kovy, sklo a keramika (nutný zkušební nátěr).
{phocadownload view=file|id=37|text=Technický list Malacryl Haft & Sperrgrund (formát pdf.)|target=s}

Malacryl Klassik

Vnitřní matová barva určená pro renovační nátěry. Izolační schopnosti, snížený zápach, obsahuje organická rozpouštědla. Vysoká kryvost, vhodná na polystyren.
Odstín:Malacryl-Klassik
Bílá
Stupeň lesku:
Matová
Specifická hmotnost:
cca 1,40 g/cm3
Složení:
Speciální roztok polymerní pryskyřice, titanová běloba typu rutil, plnivo, aditiva.
Balení:
12,5 l plechové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn.
Vlastnosti:
Malacryl Klassik je bezaromátová renovační barva bez obsahu vody s uzavíracím účinkem. Omyvatelná a odolná proti oděru dle DIN 53778, třída otěruodolnosti za mokra 2 podle normy EN 13300. Vysoce kryvá, přídržná a odolná proti nárazům. Vhodná na všechny silně namáhané plochy stěn a stropů. Zvláště vhodná pro izolační nátěry proti nikotinu, zplodinám od kouře a proschlým skvrnám od proteklé vody. Paropropustná, s nízkých povrchovým pnutím. Vhodná pro aplikaci na polystyren.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý a nosný.  Pro renovační nátěry není penetrace podkladu nutná. Pro aplikace na nové, nenatřené podklady je vhodné použít odpovídající penetrační nátěr.
{phocadownload view=file|id=38|text=Technický list Malacryl Klassik (formát pdf.)|target=s}

Malacryl Universal

Vnitřní matová barva určená pro renovační nátěry. Izolační schopnosti na kritických podkladech, obsahuje organická rozpouštědla. Vhodná i na polystyren.
Odstín:
Bílá
Stupeň lesku:
Matová dle EN 13300
Specifická hmotnost:
cca 1,40 g/cm3
Složení:
Speciální roztok polymerní pryskyřice, titanová běloba, plnivo, aditiva.
Balení:
12,5 l plechové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn.
Vlastnosti:
Malacryl Universal je bezaromátová renovační barva bez obsahu vody s uzavíracím účinkem na bázi roztoku polymerní pryskyřice. Omyvatelná a odolná proti oděru dle DIN 53778, třída otěruodolnosti za mokra 2 podle normy EN 13300. Velmi dobré krycí schopnosti, přídržná a odolná proti nárazům. Vhodná na všechny silně namáhané plochy stěn a stropů. Zvláště vhodná pro izolační nátěry proti nikotinu, zplodinám od kouře a proschlým skvrnám od proteklé vody. Paropropustná, s nízkých povrchovým pnutím. Vhodná pro aplikaci na polystyren.
Vhodné podklady:
Pevné a málo savé minerální omítky, plasty (tvrzené PVC, polystyrén), hliník, zinek, železo s protikorozní povrchovou úpravou, přídržné, matové staré nátěry.
{phocadownload view=file|id=39|text=Technický list Malacryl Universal (formát pdf.)|target=s}

Maler Weiss LEF

Plně matová omyvatelná vnitřní barva s velmi dobrou krycí schopností (třída 1 podle normy EN 13300), bez obsahu organických rozpouštědel a změkčovadel. Neobsahuje látky podporující fogging. Třída otěruodolnosti za mokra 3 podle normy EN 13300. Vysoce paropropustná, hodnota sd < 0,1 m.
Odstín:Maler Weis LEF
Bílá
Stupeň lesku:
Tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
Cca 1,60 g/cm3
Složení:
Syntetická disperze, titanová běloba, kalcit, voda, aditiva a konzervační látky.
Balení:
15 l  12,5 l  10 l  5 l  2,5 l  plastové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn.
Vlastnosti:
Otěruodolná za mokra (omyvatelná) dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti 3. Dobré krycí schopnosti (třída 1 při vydatnosti 5 - 6 m2/l – měřeno na kontrastní černobílé zkušební kartě), velmi dobré vlastnosti při zpracování. Nátěr prosychá do matového filmu bez viditelných napojení. Barva příznivá životnímu prostředí, neobsahuje organická rozpouštědla, změkčovadla ani jiné látky podporující fogging.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrové omítky, sádrokarton, cementovláknité a ostatní stavební desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry a skelné tapety.
{phocadownload view=file|id=40|text=Technický list Maler Weiss LEF (formát pdf.)|target=s}

Mattplastik

Omyvatelná disperzní hmota určená pro plastické strukturování
Odstín:Mattplastik
Přírodní bílá
Stupeň lesku:
matová
Specifická hmotnost:
asi 1,70 g/cm3
Složení:
Kopolymerní syntetická disperze, titanová běloba, speciální plnivo, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
18 kg plechové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Vynikající přídržnost k podkladu, velmi dobré plnící schopnosti, vhodná pro následné přetírání lesklými latexovými a disperzními barvami. Dostatečně dlouhá doba otevřenosti povrchu umožňuje libovolné strukturování.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIERKONZENTRAT, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFENGRUND nebo GRUNDIERFARBE pigmentiert s obsahem organických rozpouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.
{phocadownload view=file|id=41|text=Technický list Mattplastik (formát pdf.)|target=s}

Media Antik LEF

Plně matová vnitřní disperzní barva  bez obsahu organických rozpouštědel a změkčovadel. Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti na mokra 3. Stupeň kryvosti 1, necitlivá na lom světla. Neobsahuje látky podporující fogging. Snížený obsah škodlivin (certifikát TÜV). Ideální pro použití v rámci renovačního systému ve spojení s netkanou textilií Anstrichvlies.
Odstín:Media Antik LEF
Lomená bílá
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,50 g/cm3
Složení:
Syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
12,5 l plast. vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná podle DIN 53778, odpovídá otěruodolnosti za mokra třídě 3 podle normy EN 13300. Snadná aplikace, hospodárné zpracování. Neobsahuje žádné škodlivé látky. Vysoká kryvost (kontrastní poměr na zkušební kartě odpovídá třídě 1 při vydatnosti 6 – 7 m2/1l). Nanesený film prosychá do tupého matu bez viditelných napojení a skvrn. Zaschlý nátěr se velmi dobře opravuje. Vynikající přídržnost umožňujě několikanásobné přetírání.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIER-KONZENTRAT, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFENGRUND nebo GRUNDIERFARBE pigmentiert s obsahem organických rozpouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.
{phocadownload view=file|id=42|text=Technický list Media Antik LEF (formát pdf.)|target=s}

Media Star LEF

Plně matová vnitřní disperzní barva se stupněm kryvosti 1 podle normy EN 13300. Necitlivá na lom světla, optimální aplikační vlastnosti, nátěr se dobře opravuje. Neobsahuje látky podporující fogging, organická rozpouštědla, změkčovadla a jiné škodlivé emise (certifikát TÜV). Třída otěruodolnosti za mokra 3 podle normy EN 13300. Ideální pro použití v rámci armovacího nátěrového systému ve spojení s netkanou renovační textilií Anstrichvlies.
Odstín:Media Star LEF
bílá
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,50 g/cm3
Složení:
syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, plniva a aditiva
Balení:
12,5 l  /  5 l plastové vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti za mokra 3. Dobré aplikační vlastnosti, vysoká krycí schopnost (kontrastní poměr třída 1 při vydatnosti 6 – 7 m2/l. Necitlivá na lom světla, nátěr prosychá bez viditelných napojení a skvrn, velmi dobře se opravuje. Vynikající přídržnost umožňuje několikanásobné přetírání. Vysoce hospodárná ve spotřebě. Vhodná především pro jednovrstvé renovační nátěry na disperzní podklady a strukturové tapety. Ideální pro použití v rámci armovacího nátěrového systému ne nerovnoměrně drsné a popraskané omítky ve spojení s netkanou renovační textilií Anstrichvlies.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevo a dřevovláknité desky, prefabrikáty, polystyren a jiné izolační desky, přídržné staré nátěry a skelné tapety.
{phocadownload view=file|id=43|text=Technický list Media Star LEF (formát pdf.)|target=s}

Miropan Innenfarbe LEF

Vnitřní silikonová barva s vynikající krycí schopností (stupeň 1), bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivin. Vysoce paropropustná, neobsahuje substance podporující fogging. Omyvatelná a oděruodolná, třída otěruodolnosti za mokra 2 dle normy EN 13300. Necitlivá na lom světla.
Odstín:Miropan-Innenfarbe LEF
bílá
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,5 g/cm3
Složení:
Emulze silikonové pryskyřice, spe-ciální syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
12,5 l oválné plastové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Neobsahuje organická rozpouštědla, změkčovadla, z hlediska hygieny ovzduší vnitřních prostor zcela nezávadný materiál. Oděruvzdorný  a odolný proti opotřebení podle DIN 53778, třída nasákavosti  2 podle normy EN 13300. Snadná aplikace, hospodárné zpracování. Vysoká kryvost (kontrastní poměr na zkušební kartě odpovídá třídě 1 při vydatnosti 6 – 7 m2/1l). Nanesený film prosychá do tupého matu bez viditelných napojení a skvrn. Zaschlý nátěr se velmi dobře opravuje. Vynikající přídržnost umožňujě několikanásobné přetírání. Osvědčení pro použití na povrchovou úpravu akustických omítek a zvukotěsných desek. Vytváří reflexivně nezkreslující plochu, je proto ideálně použitelný pro nátěry na projekční stěny.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry.
{phocadownload view=file|id=44|text=Technický list Miropan Innenfarbe LEF (formát pdf.)|target=s}

Phönix LEF Guard

Vnitřní disperzní barva s vynikající krycí schopností (stupeň 1), bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivin. Omyvatelná a oděruodolná, třída otěruodolnosti za mokra 2 dle normy EN 13300. Necitlivá na lom světla, vynikající aplikační vlastnosti.
Odstín:Phonix Guard
bílá
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,5 g/cm3
Složení:
speciální syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
12,5 l / 5 l/ 2,5 l oválné plast. vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Neobsahuje organická rozpouštědla, změkčovadla, z hlediska hygieny ovzduší vnitřních prostor zcela nezávadný materiál. Oděruvzdorný  a odolný proti opotřebení podle DIN 53778, třída nasákavosti  2 podle normy EN 13300. Snadná aplikace, hospodárné zpracování. Vysoká kryvost (kontrastní poměr na zkušební kartě odpovídá třídě 1 při vydatnosti 7 - 8 m2/1l). Nanesený film prosychá do tupého matu, zaschlý nátěr se velmi dobře opravuje. Vynikající přídržnost umožňuje několikanásobné přetírání. Speciální složení materiálu umožňuje ve většině případů i na problematických podkladech aplikaci pouze jedné vrstvy bez vzniku viditelných napojení a barevných skvrn.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry.
{phocadownload view=file|id=45|text=Technický list Phönix LEF Guard (formát pdf.)|target=s}

Phönix LEF

Vnitřní disperzní barva s vynikající krycí schopností (stupeň 1), bez obsahu organických rozpouštědel, změkčovadel a jiných škodlivin. Omyvatelná a oděruodolná, třída otěruodolnosti za mokra 2 dle normy EN 13300. Necitlivá na lom světla, vynikající aplikační vlastnosti.
Odstín:Phonix LEF
bílá
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,5 g/cm3
Složení:
speciální syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
12,5 l / 5 l/ 2,5 l oválné plast. vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Neobsahuje organická rozpouštědla, změkčovadla, z hlediska hygieny ovzduší vnitřních prostor zcela nezávadný materiál. Oděruvzdorný  a odolný proti opotřebení podle DIN 53778, třída nasákavosti  2 podle normy EN 13300. Snadná aplikace, hospodárné zpracování. Vysoká kryvost (kontrastní poměr na zkušební kartě odpovídá třídě 1 při vydatnosti 7 - 8 m2/1l). Nanesený film prosychá do tupého matu, zaschlý nátěr se velmi dobře opravuje. Vynikající přídržnost umožňuje několikanásobné přetírání. Speciální složení materiálu umožňuje ve většině případů i na problematických podkladech aplikaci pouze jedné vrstvy bez vzniku viditelných napojení a barevných skvrn.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry.
{phocadownload view=file|id=46|text=Technický list Phönix LEF (formát pdf.)|target=s}

Presto Weiss LEF

Matová vnitřní disperzní barva  bez obsahu organických rozpouštědel a změkčovadel. Omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti na mokra 3. Velmi snadno zpracovatelná.
Odstín:Presto Weis LEF
bílá
Stupeň lesku:
tupý mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
asi 1,47 g/cm3
Složení:
Speciální syntetická disperze bez obsahu škodlivin, titanová běloba, mletý vápenec, voda, aditiva a konzervační prostředky
Balení:
15 l PP-vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Omyvatelná podle DIN 53778, odpovídá otěruodolnosti za mokra třídě 3 podle normy EN 13300. Velmi snadná aplikace, hospo-dárné zpracování. Neobsahuje žádné škodlivé látky. Vysoká kryvost a necitlivost na lom světla umožňuje vytvoření velmi elegantního filmu bez viditelných napojení a skvrn. Jedním nátěrem lze docílit vynikajícího stejnoměrného zakrytí i na těžkých podkladech různých kvalit.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIER-KONZENTRAT, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFENGRUND nebo GRUNDIERFARBE pigmentiert s obsahem organických roz-pouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.
{phocadownload view=file|id=47|text=Technický list Presto Weiss LEF (formát pdf.)|target=s}

SH Gewebefinish M

Matová speciální barva určená pro napouštění a finální povrchovou úpravu samolepících skelných tapet.
Odstín:
bílá
Stupeň lesku:
matová
Specifická hmotnost:
cca 1,53 g/cm3
Složení:
kopolymerní syntetická disperze, titanová běloba, minerální plniva, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l   PP-vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Odolná proti mechanickému oděru dle normy DIN 53778, omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěru-odolnosti za mokra 2. Vzhledem k vysokému obsahu pojiva dosahuje povrch nátěru extrémně vysoké pevnosti. Zakotvuje strukturu tkané skelné tapety, má lehce plnící vlastnosti, zcela zachovává reliéf podkladu. Velmi dobře se udržuje běžnými čistícími prostředky při zachování matového vzhledu.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé pod-klady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFEN-GRUND nebo GRUNDIER-FARBE pigmentiert s obsahem organických rozpouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.
{phocadownload view=file|id=48|text=Technický list SH Gewebefinish M (formát pdf.)|target=s}

SH Gewebefinish S

Hedvábně lesklá speciální barva určená pro napouštění a finální povrchovou úpravu samolepících skelných tapet.
Odstín:
bílá
Stupeň lesku:
hedvábně lesklá
Specifická hmotnost:
cca 1,35 g/cm3
Složení:
kopolymerní syntetická disperze, titanová běloba, minerální plniva, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l   PP-vědro
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Odolná proti mechanickému oděru dle normy DIN 53778, omyvatelná dle normy EN 13300, třída otěru-odolnosti za mokra 2. Vzhledem k vysokému obsahu pojiva dosahuje povrch nátěru extrémně vysoké pevnosti. Zakotvuje strukturu tkané skelné tapety, má lehce plnící vlastnosti, zcela zachovává reliéf podkladu. Velmi odolává zašpinění, snadno se udržuje běžnými čistícími prostředky při zachování hedvábného lesku.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé pod-klady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFEN-GRUND nebo GRUNDIER-FARBE pigmentiert s obsahem organických rozpouštědel. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.
{phocadownload view=file|id=49|text=Technický list SH Gewebefinish S (formát pdf.)|target=s}

SH Ratio Grund

Matová speciální barva určená pro hospodárné základní nátěry samolepících skelných tapet SURTECH SH. Otěruodolnost za mokra třídy 2 podle EN 133300.
Odstín:
bílá
Stupeň lesku:
mat podle EN 13300
Specifická hmotnost:
cca 1,53 g/cm3
Složení:
Syntetická disperze, titanová běloba, mletý vápenec, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l   PP-vědro
25 l PP-hobok
Použití:
pro nátěry vnitřních stěn
Vlastnosti:
Odolná proti mechanickému oděru dle DIN 53778, omyvatelná dle EN 13300, třída otěruodolnosti za mokra 2. Vzhledem k vysokému obsahu pojiva je dosaženo extrémně pevného povrchu nátěru. Zpevňuje strukturu skelných tapet, má lehké plnící schopnosti, zcela zachovává reliéf podkladu. Vysoce odolná proti zašpinění, omyvatelná běžnými čistícími prostředky při zachování matového vzhledu.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Nové a savé pod-klady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.
{phocadownload view=file|id=50|text=Technický list SH Ratio Grund (formát pdf.)|target=s}