Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Fasádní barvy k tónování

Fasádní barvy k tónování

MM Praha - Nabídka Fasádní barvy k tónování


AC ALLFAsil

Silikonem modifikovaná fasádní barva s malým povrchovým pnutím a přírodním matovým vzhledem charakteristickým pro minerální nátěry. Vysoce odolná proti povětrnosti a průmyslovým exhalacím. Vysoce paropropustná (hodnota sd = 0,1 m), vodoodpudivá w = 0,1 kg/m2h0,5. Technologie GUARD na ochranu nátěru proti předčasnému napadení mechy a řasami.
Barva:AC ALLFAsil
Báze 1 pro světlé odstíny
Báze 3 pro syté odstín.
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,60 g/cm3
Pojivový základ:
Syntetická disperze/ emulze silikonové pryskyřice
Pigmentový základ:
Titandioxid a minerální plniva
Balení:
12,5 l a 5 l kulaté plastové vědro
Použití:
Na fasády.
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti (dle VOB, díl C, DIN 18363). Výrobek odpovídá třídě W 3 (nízká nasákavost na vodu) a třídě V 1 (vysoká propustnosti vodních par) podle evropské normy EN 1062,  povrch náěru vykazuje malé povrchové pnutí. Přídavek silikonové emulze zajišťuje vysokou vodoodpudivost při zachování přírodního minerálního vzhledu povrchu nátěru. ALLFAsil má lehce plnící vlastnosti a je odolný proti průmyslovým zplodinám. Při tenkovrstvém nanášení lze docílit velmi dobré kryvosti. Matový vzhled umožňuje široké použití od renovací minerálních nátěrů až po aplikace na reprezentativní a historické budovy.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Před aplikací barvy je třeba podklad opatřit vhodným penetračním nátěrem. Savé a silně savé podklady natřít hloubkovou penetrací TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIERKON-ZENTRAT, opticky nestejnoměrné podklady lze egalizovat nátěrem GRUNDIERFARBE WP. Pro zachování vysoké paropropustnosti lze pro podkladové nátěry na minerální podklady použít i jednosložkové silikátové barvy.
{phocadownload view=file|id=57|text=Technický list AC ALLFAsil (formát pdf.)|target=s}

AC Kieselit Fassadenfarbe

Jednosložková fasádní barva na silikátové bázi. Určená pro tónování na zařízeních ALLIcolor. Odolná proti povětrnosti, vysoce paropropustná (hodnota sd = 0,01 m), dobře vodoodpudivá (hodnota w = 0,05 kg/m2h0,5), propustná pro CO2..
Barva:AC Kieselit-Fassadenfarbe
Báze 1 pro světlé a střední odstíny
Báze 3 pro tmavé odstíny
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,50 g/cm3
Pojivový základ:
Draselné vodní sklo a speciální stabilizátory. Obsah organických složek nepřesahuje 3 %..
Pigmentový základ:
Titandioxid a minerální plniva
Balení:
12,5 l, 5 l a 2,5 l plastové vědro
Použití:
Na fasády a do interiérů.
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnostním vlivům podle VOB, díl C, DIN 18363. Výrobek odpovídá třídě W 3 (nízká nasákavost na vodu) a třídě V 1 (vysoká propustnosti vodních par) podle evropské normy EN 1062. Velmi dobře se váže s podkladem (na minerálních podkladech vytváří homogenní křemičitý povlak). Má vynikající krycí schopnost, snadno se aplikuje. Propustnost pro CO2 umožňuje další karbonataci vápna v omítce. Alkalický účinek  nátěru zamezuje časnému vzniku zeleného a šedého organického povlaku na fasádě. Ideální pro renovaci podkladů historických a památkově chráněných fasád a pro povrchovou úpravu sanačních omítek dle WTA.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Savé, silně savé a drobivé podklady natřít směsí Kieselit Grundiermittel a vody v  poměru 1 : 1, na ostatní pevné, málo savé podklady a pro renovační nátěry není penetrační nátěr nutný.
{phocadownload view=file|id=58|text=Technický list AC Kieselit Fassadenfarbe (formát pdf.)|target=s}

AC Kieselit Fusion

Inovativní fasádní barva na silikátové bázi vyrobená s pomocí nanotechnologie. Extrémně přídržná také na organických a nesavých podkladech. Propustná pro CO2, vysoce paropropustná - sd =  0,001 m, vodoodpudivá w = 0,04 kg/m2h0,5. Dlouhodobě čistá fasáda díky fotokatalitickému působení. Technologie GUARD na ochranu nátěru proti předčasnému napadení mechy a řasami.
Barva:AC Kieselit-Fusion
Báze 1 pro tónování světlých a středních odstínů
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,50 g/cm3
Pojivový základ:
Draselné vodní sklo a nanokrystalické komponenty, obsah organických složek odpovídá normě DIN 18363 odst. 2.4.1
Pigmentový základ:
Fotokatalyticky působící titandioxid a speciální minerální plniva
Balení:
12,5 l plastové vědro
Použití:
Na fasády.
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnostním vlivům, na minerálních podkladech vytváří homogenní křemičitý povlak, maximální možná paropropustnost (hodnota sd je 0,001 m), velmi odolná proti opotřebení (třída otěruodolnosti za mokra 1). Má vynikající krycí schopnost (třída 1), snadno se aplikuje, vysoce vydatná. Propustnost pro CO2 umožňuje další karbonataci vápna v omítce. Použitím vybrané kombinace plniv a pigmentu má povrch nátěru fotokatalytické účinky - nečistota zachycená na povrchu nátěru se rozkládá působením UV-záření a spolu s vodoodpudivým povrchem (w = 0,04 kg/m2 x h 0,5) s odperlovacím efektem zachovává dlouhodobě čistý povrch fasády. Díky technologii GUARD odolává nátěr napadení mechy a řasami. Extrémní přídržnost i na organických a nesavých podkladech (akrylátových a silikonových barvách a omítkách), není třeba používat žádné adhezní mezinátěry. Ideální pro renovaci podkladů historických a památkově chráněných fasád a pro povrchovou úpravu sanačních omítek podle normy WTA. Lehce plnící vlastnosti zachovávají strukturu podkladu. Ideální pro vytvoření přírodního matového vzhledu na členitých fasádách opatřených organickými nátěry, kde je z hlediska památkové péče žádoucí minerální nátěr.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), staré nosné minerální a organické nátěry.
{phocadownload view=file|id=59|text=Technický list AC Kieselit Fusion (formát pdf.)|target=s}

AC Miropan Universal

Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice připravená k přímému použití, určená pro tónování na kolorovacích automatech ALLIcolor. Vysoce vodoodpudivá a vysoce paropropustná (hodnota w = 0,05 kg/m2h0,5 , hodnota sd = 0,05 m. Technologie GUARD na ochranu nátěru proti předčasnému napadení mechy a řasami.
Odstín: AC Miropan-Universal
Báze 1 pro světlé a střední odstíny
Báze 3 pro tmavé odstíny
Stupeň lesku:
Matová
Specifická hmotnost:
asi 1,50 g/cm2
Pojivová báze:
Emulze silikonové pryskyřice v syntetické disperzi
Složení:
Titanová běloba, křemičitany, uhličitan vápenatý, voda, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l  5 l   2,5 litru plastové vědro
Oblast použití:
Pro venkovní nátěry
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti dle VOB, díl C, DIN 18363. Výrobek odpovídá třídě W 3 (nízká nasákavost) a třídě V 1 (vysoká paropropustnost) podle normy EN 1062. Je vhodná pro podkladové nátěry na všechny nosné staré nátěry a ostatní pevné, nesavé, nekřídující podklady, dále pro mezinátěry a finální nátěry. Je světlostálá, odolná proti alkalickému prostředí, má malé povrchové pnutí, nátěr je odolný proti napadení šedými a zelenými řasami a mechy.  Má vynikající přídržnost na hladkých, těžko přilnavých podkladech.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), staré a přídržné minerální a organické nátěry.
{phocadownload view=file|id=60|text=Technický list AC Miropan Universal (formát pdf.)|target=s}

AC Orbit Hybrid Fassadenfarbe

Univerzálně použitelná hybridní barva na fasády s extrémně vysokou přídržností a kryvostí. Nátěr je odolný proti brzkému zatížení dešťovou vodou. Technologie Guard na ochranu nátěru proti předčasnému napadení mechy a řasami. Dobře paropropustná – hodnota sd < 0,2 m, vysoce vodoodpudivá – hodnota w: 0,04 kg/m2h0,5. Nepropustná pro CO2 (hodnota sd CO2 = 80 m), vynikající jako ochranný nátěr betonu. Vhodná také pro renovační nátěry na zestárlé elastické systémy.
Barva:AC Orbit Hybrid-Fassadenfarbe
bílá báze 1, transparentní báze 3
Stupeň lesku:
matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
asi 1,40 g/cm3
Složení:
hybridní akrylátová disperze, titanová běloba, plniva a aditiva
Balení:
12,5 l plastové vědro
Použití:
na fasády
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnostním vlivům podle VOB, díl C, DIN 18363. Výrobek odpovídá třídě W 3 (nízká nasákavost na vodu) a třídě V 2 (střední propustnost vodních par) podle evropské normy EN 1062. Díky extrémní přídržnosti lze materiál aplikovat na mnoho podkladů. Osvědčená technologie Guard pro ochranu nátěru před brzkým napadením mechy a řasami. Nové hybridní organicko-anorganické pojivo umožňuje tónování materiálu do intenzivních a výrazných odstínů při zachování vynikající stability barev (třída A dle technického listu BFS č. 26). Materiál je nepropustný pro CO2, lze jej použít pro ochranné nátěry na betonové plochy (hodnota sd CO2 = 80 m).
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (staré a nové omítky, zdivo), staré,  nosné minerální a organické nátěry
{phocadownload view=file|id=61|text=Technický list AC Orbit Hybrid Fassadenfarbe (formát pdf.)|target=s}

AC Putzgrund

Vodou ředitelná pigmentovaná základní barva. Ideální nátěrová penetrace pod disperzní omítky ve vnitřním a venkovním prostředí. Vysoce paropropustná (hodnota sd = 0,06 m), vodoodpudivá (hodnota w = 0,5 kg/m2h0,5 ).
Odstín:AC Putzgrund
Báze 1 pro světlé a střední odstíny.
Stupeň lesku:
Mat
Specifická hmotnost:
asi 1,60 g/cm3
Pojivová báze:
Syntetická disperze
Balení:
12,5 l plast. vědro
Použití:
Na vnitřní stěny a fasády
Vlastnosti:
Pigmentovaný podkladový nátěr s mikromolekulárním pojivem. Vodou ředitelný nátěr vytváří kombinací plniv pevný, nosný a drsný povrch, žádoucí především při aplikaci dekoračních omítkovin. Vysoké krycí schopnosti, optimální hloubka proniknutí do omítkových pórů. Vhodný pro aplikaci na nenatřené i již natřené podklady.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítka, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité a cementovláknité desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry na minerální a organické bázi, sklo, plasty a neželezné kovy.
{phocadownload view=file|id=62|text=Technický list AC Putzgrund (formát pdf.)|target=s}