Profesionální produkty pro malíře

Interiérové a fasádní barvy, penetrace, laky - vše pod jednou střechou

Fasádní barvy bílé

Fasádní barvy bílé

MM Praha - Nabídka Fasádní barvy


Acryl Fassadenfarbe

Cenově příznivá tenkovrstvá fasádní barva na bázi disperzního pojiva typu „reinacrylat“ s nízkým povrchovým napětím.
Odstín:Acryl-Fassadenfarbe
bílá
Stupeň lesku:
matová
Specifická hmotnost:
cca 1,540 g/cm3
Pojivová báze:
syntetická disperze typu „reinacrylat“
Pigmentová báze:
titandioxid a plniva
Balení:
12,5 l plastové vědro
Použití:
pro venkovní nátěry
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti podle VOB, díl C, DIN 18363. Vysoce paropropustná barva na těžké podklady, vytváří film s vynikající přídržností a nízkým povrchovým napětím.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepří-držných částí). Savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem TIEFGRUND LF, silně savé, drobivé a ostatní kritické podklady nátěrem L-66 TIEFENGRUND s obsahem organ. rozpouštědel.
{phocadownload view=file|id=14|text=Technický list Acryl Fassadenfarbe (formát pdf.)|target=s}

ALLFAsil

Vysoce paropropustná (hodnota sd < 0,1 m), silikonem modifikovaná fasádní barva s malým povrchovým pnutím a přírodním matovým vzhledem charakteristickým pro minerální nátěry. Vysoce vodoodpudivá (hodnota w < 0,1 kg/m2h0,5). Technologie GUARD na ochranu před napadením nátěru mechy a řasami.
Barva: ALLFAsil
Bílá.
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,60 g/cm3
Pojivový základ:
Syntetická disperze, emulze silikonové pryskyřice
Pigmentový základ:
Titandioxid a minerální plniva
Balení:
12,5 l a 5 l oválné plastové vědro
Použití:
Na fasády.
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti (dle VOB, díl C, DIN 18363). Vysoce paropropustná, výrobek odpovídá třídě V 1 dle normy EN 1062, s malým povrchovým pnutím. Přídavek silikonové emulze zajišťuje vysokou vodoodpudivost při zachování přírodně matového minerálního vzhledu povrchu nátěru, výrobek odpovídá třídě W 3 (malá nasákavost na vodu) dle normy EN 1062. Lehce plnící vlastnosti, je odolný proti průmyslovým zplodinám. Při tenkovrstvém nanášení lze docílit velmi dobré kryvosti. Matový vzhled umožňuje široké použití od renovací minerálních nátěrů až po aplikace na reprezentativní a historické budovy. Technologie GUARD zajišťující ochranu nátěru před brzkým napadením mechy a řasami.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Před aplikací barvy je třeba podklad opatřit vhodným penetračním nátěrem. Savé a silně savé podklady natřít hloubkovou penetrací TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIERKONZENTRAT, opticky nestejnoměrné podklady lze egalizovat nátěrem GRUNDIERFARBE WP.
{phocadownload view=file|id=13|text=Technický list ALLFAsil (formát pdf.)|target=s}

ALLFAsil F

Disperzní fasádní barva modifikovaná silikonem. Malé povrchové pnutí, technologie GUARD na ochranu nátěru proti napadení mechy a lišejníky. Určená pro vysoce paropropustné nátěry (hodnota sd = 0,1 m) na novostavby a renovaci minerálních barev. Materiál je hrubě pigmentovaný a zesílený minerálními mikrovlákny, proto je vhodný pro šlemovací, plnící a renovační nátěry. Dobře vodoodpudivá (hodnota w = 0,1 kg/m2h0,5)
Odstín: ALLFAsil-F
Bílá
Stupeň lesku:
Matová.
Specifická hmotnost:
asi 1,60 g/cm2
Pojivová báze:
Syntetická disperze, emulze silikonové pryskyřice
Pigmentová báze:
Titanová běloba, aditiva a speciální plniva
Balení:
12,5 l plastové oválné vědro
Oblast použití:
Pro venkovní nátěry
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti dle VOB, díl C, DIN 18363, světlostálá, velmi dobré plnící schopnosti, odolná proti stárnutí. Nekřehne, nepraská, neodlupuje se. Má vynikající přídržnost na hladkých, těžko přilnavých podkladech. Vysoce paropropustná (třída V 1 podle normy EN 1062), málo nasákavá (třída W 3 dle normy EN 1062). Ochranná technologie GUARD proti napadení mechy a řasami a lišejníky. Ideální na nerovnoměrně naštukované nové omítky a jako renovační nátěr na vyzrálé fasády pokryté vlasovými prasklinami.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Savé, silně savé a drobivé podklady je třeba předem napenetrovat (např. ALLIGATOR W 66 nebo TIEFGRUND LEF). Popraskané omítky je třeba natřít podkladovým nátěrem s obsahem hrubého plniva (např. AC Putzgrund, Miropan nebo Kieselit Streichvlies).
{phocadownload view=file|id=15|text=Technický list ALLFAsil F (formát pdf.)|target=s}

Beschleuniger (Urychlovač)

Směs organických sloučenin určená k urychlení procesu zasychání disperzních akrylátových a silikonových produktů.
Barva:Beschleuniger
Bezbarvá.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 0,790 g/cm3
Balení:
1 l plechovka.
Použití:
Do venkovního prostředí.
Ředění:
Výrobek je určen k přímé spotřebě.
Vlastnosti:
Těkavá, lehce vznětlivá kapalina urychlující chemicky dobu zasychání. Organická sloučenina použitelná jako přísada do organicky pojených omítek a barev.
Podmínky podkladu:
Protože se jedná pouze o přísadu do materiálů, je třeba dbát pokynů pro daný typ použitého výrobku, do kterého se urychlovač přidává.
{phocadownload view=file|id=16|text=Technický list Beschleuniger (Urychlovač) (formát pdf.)|target=s}

Egalisationsfarbe

Vysoce paropropustná barva na fasády určená pro egalizační nátěry nerovnoměrně prosychajících probarvených minerálních omítek. Vhodná též jako šlemovací nátěr.
Barva:Egalisationsfarbe
Bílá.
Stupeň lesku:
Sytě matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,600 g/cm3
Pojivový základ:
Kopolymerová  akrylová disperze.
Pigmentový základ:
Titandioxid a speciální plnidla.
Balení:
12,5 l plastové vědro.
Použití:
Pro nátěry venkovních a vnitřních minerálních podkladů.
Vlastnosti:
Egalizační barva určená ke sjednocení rozdílné nasáklivosti minerálních, nerovnoměrně prosychajících a probarvených podkladů a pro vytvoření intenzívního barevného odstínu na minerálních omítkách. Odolná proti povětrnosti (dle VOB, díl C, DIN 18363), stálá na světle. Velmi dobré plnící schopnosti, vytváří drsný, sytě matový film. Nátěr je vysoce difúzivní (hodnota sd asi 0,15). Odolná proti stárnutí, nekřehne, nepraská, neodlupuje se. Je také dobrým nosným materiálem s výbornou přilnavostí na těžké, hladké a nesavé podklady. Odolná proti alkalickému prostředí (nezmýdelňuje). Jako egalizační nátěr s vynikající kryvostí určená pro jednovrstvou aplikaci. Díky speciální kombinaci plnidel a pojiva je ideální pro renovační nátěry na staré, přídržné minerální nátěry.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Před aplikací barvy je třeba podklad opatřit vhodným penetračním nátěrem z výrobního programu ALLIGATOR.
{phocadownload view=file|id=17|text=Technický list Egalisationsfarbe (formát pdf.)|target=s}

Fassadenfarbe 3000

Cenově příznivá disperzní barva určená pro povětrnosti odolné nátěry venkovních fasád a otěruodolné nátěry vnitřních stěn.
Barva:
Bílá.
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,53 g/cm3
Pojivový základ:
Kopolymerová syntetická disperze.
Pigmentový základ:
Titandioxid a plnidla.
Balení:
12,5 l,  5l,  2,5l  plastové vědro.
Použití:
Pro nátěry fasád a interiérů.
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnostním vlivům (dle VOB, díl C, DIN 18363), dobrá propustnost vodních par. Nátěr má malé povrchové pnutí. Dobře přídržná na hladkých, těžkých podkladech, má velmi dobré krycí schopnosti. Je vhodná především na nové objekty a pro renovační nátěry disperzních podkladů.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Před aplikací barvy je třeba podklad opatřit vhodným penetračním nátěrem. Savé a silně savé podklady natřít hloubkovou penetrací TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIERKONZENTRAT, opticky nestejnoměrné podklady lze egalizovat nátěrem GRUNDIERFARBE WP.
{phocadownload view=file|id=18|text=Technický list Fassadenfarbe 3000 (formát pdf.)|target=s}

Fassadenreiniger

Vodný roztok mikrobiocidních látek určený k čištění fasádních ploch napadených řasami, houbami a plísní. Výrobek je určen k přímé aplikaci bez ředění.
Barva:Fassadenreiniger Guard
Transparentní
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,02 g/cm3
Balení:
10 l  plastový kanystr.
Použití:
Pro ošetření venkovních fasád.
Skladování:
V chladnu, chránit před mrazem. Skladovatelnost 12 měsíců.
Vlastnosti:
Odstraňuje šedé a zelené organické povlaky ze zdiva, fasád a kamene. Roztok je připraven k přímému použití bez nutnosti ředění. Ošetřované plochy je třeba důkladně napustit roztokem. Oplachování napuštěného podkladu není pro zachování specifických vlastností čističe v žádném případě žádoucí. Materiál není vhodný jako fungicidní přísada do nátěrových hmot ALLIGATOR.
{phocadownload view=file|id=19|text=Technický list Fassadenreiniger (formát pdf.)|target=s}

GB 100 Porenbetonbeschichtung

Speciální silnovrstvý nátěr na bázi silikonové pryskyřice určený pro povrchovou úpravu porobetonových tvárnic a ostatních lehkých stavebních dílů. Materiál je vodoodpudivý, vysoce paropropustný a elastický (certifikát).
Barva: GB 100 Porenbeton-Beschichtung
Bílá.
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,60 g/cm3
Pojivový základ:
Syntetická disperse, emulze silikonové pryskyřice
Pigmentový základ:
Titandioxid, křemen, aditiva a speciální plniva
Balení:
25 kg plastové vědro
Použití:
Na fasády
Vlastnosti:
Silnovrstvý nátěr s obsahem hrubého plniva. Odolný proti povětrnosti (dle VOB, díl C, DIN 18363). Velmi vysoká přídržnost s malým povrchovým pnutím., elasticita, odolnost proti zmýdelnění a stálost na světle. Vynikající paropropustnost nátěrového systému při nízké nasákavosti na vodu. Splňuje všechny požadavky výrobců na povrchovou úpravu porobetonu.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Před aplikací barvy je třeba podklad opatřit vhodným penetračním nátěrem. Savé a silně savé podklady natřít hloubkovou penetrací TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIERKONZENTRAT, nesavé staré nátěry egalizovat podkladovou barvou GRUNDIERFARBE WP.
{phocadownload view=file|id=20|text=Technický list GB 100 Porenbetonbeschichtung (formát pdf.)|target=s}

Miropan Fassadenfarbe

Vysoce odolná, paropropustná barva na silikonové bázi vyrobená s použitím nanotechnologie. Trvale elastická i při nízkých teplotách. Ideální pro renovační nátěry zateplovacích systémů a sanační nátěry na popraskané fasády. Zachovává čistý povrch prostřednictvím fotokatalytických účinků a chrání fasádu před brzkým napadením mechy a řasami. Vhodná pro ochranné nátěry na beton (osvědčení).
Barva:Miropan-Fassadenfarbe
Bílá.
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,40 g/cm3
Pojivový základ:
Emulze silikonové pryskyřice, syntetická disperze a nanokrystalické složky
Pigmentový základ:
Fotokatalyticky účinný titandioxid a speciální plniva, aditiva
Balení:
12,5 l plastové vědro
Použití:
Na fasády
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti (dle VOB, díl C, DIN 18363). Dobře paropropustná (hodnota sd = 0,2 m, výrobek odpovídá třídě V 2 dle normy EN 1062 – střední difúze vodních par), vysoce vodoodpudivá (hodnota nasákavosti w = 0,05 kg/m2h0,5, výrobek odpovídá třídě W 3 dle normy EN 1062 – nízká nasákavost na vodu), s malým povrchovým pnutím a přírodním matovým vzhledem typickým pro minerální nátěry. Trvale elastická i při nízkých teplotách. Použitím vybrané kombinace plniv a pigmentu má povrch nátěru fotokatalytické účinky - nečistota zachycená na povrchu nátěru se rozkládá působením UV-záření. Rezistentní vůči škodlivinám z ovzduší.  Lehce se aplikuje bez viditelných napojení. Vysoká krycí schopnost a vysoký stupeň bělosti. Obsah konzervačních látek (technologie GUARD) zajišťuje odolnost nátěru proti brzkému napadení mechy a řasami. Vhodná jako preventivní ochranný nátěr na beton, odolná proti prostupu oxidu uhličitého nátěrem do podkladu – hodnota sd CO2 > 50 m (osvědčení).
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Před aplikací barvy je třeba podklad opatřit vhodným penetračním nátěrem. Savé a silně savé podklady natřít hloubkovou penetrací MIROPAN GRUNDIERMITTEL nebo TIEFGRUND LF, opticky nestejnoměrné podklady a popraskané podklady  lze egalizovat nátěrem Miropan Streichvlies.
{phocadownload view=file|id=21|text=Technický list Miropan Fassadenfarbe (formát pdf.)|target=s}

Miropan-Streichvlies

Silnovrstvá, minerálním vláknem plněná podkladová barva na silikonové bázi určená pro egalizaci nerovných podkladů a překrytí popraskaných fasád. Vhodná též jako strukturální nátěr pod transparentní lazury.
Barva:Miropan-Streichvlies
Přírodní bílá.
Stupeň lesku:
Matová.
Specifická hmotnost:
Asi 1,680 g/cm3
Pojivový základ:
Emulze silikonové pryskyřice, syntetická disperze
Pigmentový základ:
Titandioxid a minerální plniva, aditiva
Balení:
12,5 l plastové vědro
Použití:
Na fasády a do interiérů.
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti (dle VOB, díl C, DIN 18363). Dobře paropropustná (hodnota sd = 0,2 m, výrobek odpovídá třídě V 2 dle normy EN 1062 – střední difúze vodních par), dobře vodoodpudivá (hodnota nasákavosti w = 0,14 kg/m2h0,5, výrobek odpovídá třídě W 2 dle normy EN 1062 – střední nasákavost na vodu), bez obsahu organických rozpouštědel. Velmi dobré plnící schopnosti, umožňuje vytváření dekoračních strukturálních nátěrů, přetíratelná všemi disperzními fasádními barvami. Univerzálně použitelná na všechny druhy podkladů. Díky obsahu mikrovlákna poskytuje optimální přemostění vlasových trhlin v podkladu. Lze ji použít I pro zapouštění netkaných renovačních textilií a armovacích tkanin při překrývání větších prasklin.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, přídržný a vyzrálý. Před aplikací na nové a nenatřené plochy je třeba podklad opatřit vhodným penetračním nátěrem. Savé a silně savé podklady natřít hloubkovou penetrací TIEFGRUND LF nebo W 66 GRUNDIERKONZENTRAT, kritické podklady opatřit nátěrem s obsahem organických rozpouštědel L-66 TIEFENGRUND a GRUNDIERFARBE pigmentiert. Pro renovační nátěry na pevné nesavé nebo málo savé podklady (opatřené přídržnými starými disperzními barvami) není penetrační nátěr nutný.
{phocadownload view=file|id=22|text=Technický list Miropan-Streichvlies (formát pdf.)|target=s}

Miropan Universal

Univerzálně použitelná fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice určená pro podkladové nátěry, mezinátěry a finální povrchové úpravy. Velmi dobře vodoodpudivá (HDC technologie), vysoce paropropustná, s ochranou proti napadení mechy a řasami. w-Wert: 0,1 kg/m2h0,5 / sd-Wert: 0,1 m
Odstín: Miropan-Universal
bílá
Stupeň lesku:
Matová
Specifická hmotnost:
asi 1,50 g/cm2
Pojivová báze:
Emulze silikonové pryskyřice v syntetické disperzi
Složení:
Titanová běloba, křemičitany, uhličitan vápenatý, voda, aditiva a konzervační látky
Balení:
12,5 l  
Oblast použití:
Pro venkovní nátěry
Vlastnosti:
Miropan Universal s HDC technologií (hydrofobizovaná disperze typu Reinacrylat) je fasádní barva odolná proti povětrnosti dle VOB, díl C, DIN 18363. Výrobek odpovídá třídě W 3 (nízká nasákavost) a třídě V 1 (vysoká paropropustnost) podle normy EN 1062. Je vhodná pro podkladové nátěry na všechny nosné staré nátěry a ostatní pevné, nesavé, nekřídující podklady, dále pro mezinátěry a finální nátěry. Je světlostálá, odolná proti alkalickému prostředí, má malé povrchové pnutí, nátěr je odolný proti napadení šedými a zelenými řasami a mechy (technologie GUARD).  Má vynikající přídržnost na hladkých, těžko přilnavých podkladech.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), staré a přídržné minerální a organické nátěry.
{phocadownload view=file|id=23|text=Technický list Miropan Universal (formát pdf.)|target=s}

Orbit Hybrid Fassadenfarbe

Univerzálně použitelná hybridní barva na fasády s extrémně vysokou přídržností a kryvostí. Nátěr je odolný proti brzkému zatížení dešťovou vodou. Technologie Guard na ochranu nátěru proti předčasnému napadení mechy a řasami. Dobře paropropustná – hodnota sd < 0,2 m, vysoce vodoodpudivá – hodnota w: 0,04 kg/m2h0,5. Nepropustná pro CO2 (hodnota sd CO2 = 80 m), vynikající jako ochranný nátěr betonu. Vhodná také pro renovační nátěry na zestárlé elastické systémy.
Barva:Orbit Hybrid-Fassadenfarbe
bílá
Stupeň lesku:
matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
asi 1,40 g/cm3
Složení:
hybridní akrylátová disperze, titanová běloba, plniva a aditiva
Balení:
12,5 l plastové vědro
Použití:
na fasády
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnostním vlivům podle VOB, díl C, DIN 18363. Výrobek odpovídá třídě W 3 (nízká nasákavost na vodu) a třídě V 2 (střední propustnost vodních par) podle evropské normy EN 1062. Díky extrémní přídržnosti lze materiál aplikovat na mnoho podkladů. Osvědčená technologie Guard pro ochranu nátěru před brzkým napadením mechy a řasami. Nové hybridní organicko-anorganické pojivo umožňuje tónování materiálu do intenzivních a výrazných odstínů při zachování vynikající stability barev (třída A dle technického listu BFS č. 26). Materiál je nepropustný pro CO2, lze jej použít pro ochranné nátěry na betonové plochy (hodnota sd CO2 = 80 m).
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (staré a nové omítky, zdivo), staré,  nosné minerální a organické nátěry.
{phocadownload view=file|id=24|text=Technický list Orbit Hybrid Fassadenfarbe (formát pdf.)|target=s}

Polymer-Flex

Elastická, jednokomponentová barva určená pro renovační nátěry na popraskané fasády. Obsahuje pojivo odolné vůči UV-záření zajišťující obzvláště vysokou elasticitu. Vhodná i jako preventivní ochranný nátěr na betonové povrchy (TÜV-certifikát). Technologie GUARD na ochranu nátěru proti brzkému napadení mechy a řasami.
Barva:Polymer-Flex
Bílá.
Stupeň lesku:
Hedvábně matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 1,40 g/cm3
Pojivový základ:
Emulze silikonové pryskyřice, syntetická disperze typu odolná proti UV-záření
Pigmentový základ:
Titandioxid, anorganická plniva
Balení:
12,5 l plastové vědro
Použití:
Na fasády.
Vlastnosti:
Odolná proti povětrnosti (dle VOB, díl C, DIN 18363). Paropropustná (hodnota sd = 0,55 m, výrobek odpovídá třídě V 2 dle normy EN 1062 – střední difúze vodních par), vysoce vodoodpudivá (hodnota nasákavosti w = 0,05 kg/m2h0,5, výrobek odpovídá třídě W 3 dle normy EN 1062 – nízká nasákavost na vodu), s malým povrchovým pnutím. Materiál má vynikající aplikační vlastnosti, nátěr je elastický od + 80 °C do – 20 °C, odolný proti UV-záření, a stárnutí. Odolný proti průmyslovým zplodinám v ovzduší, proti zmýdelnění, prosychá do absolutně jednolitého filmu bez tvoření trhlin. Schopný trvale přemostit popraskané fasádní plochy. Při dvojnásobném nátěru poskytuje vynikající ochranu betonových ploch proti korozi působením vzdušného CO2 (hodnota sd CO2: > 90 m). Obsah konzervačních látek (technologie GUARD) zajišťuje odolnost nátěru proti brzkému napadení mechy a řasami.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), staré přídržné nátěry.
{phocadownload view=file|id=25|text=Technický list Polymer-Flex (formát pdf.)|target=s}